Προς ΥΠΕΧΩΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ντράφι 8 Απριλίου 2009

Κοιν.Γραφ.κ.Υπουργού
και Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ

Δ/νση Νομ.Έργου ΥΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Προώθηση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου «Ντραφίου» Κοιν. Πικερμίου

Ο σύλλογός μας «Ερίκεια» εκπροσωπεί εκατοντάδες κατοίκους του Ντραφίου και ενημερώθηκε για το σχετικό που αφορά το ρυμοτομικό στον οικισμό Ντράφι, ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο παρακολουθείται στενά καθόσον τυχόν υλοποίηση του, θα υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού.

Όταν η κοινότητα έλαβε γνωμοδότηση του Κ.Σ.ΧΟΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ η πλειοψηφία των κατοίκων δεν συμφώνησε και κατατέθηκαν εκατοντάδες προτάσεις με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε η πρόταση της κοινότητας.

Γνωρίζουμε ότι η κοινότητα έχει καταθέσει σε Τεχνικό Γραφείο τη διαμόρφωση των λεπτομερειών της νέας πρότασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προφυλαχθεί το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής μας.

Ζητάμε να μη συνεχιστεί η διαδικασία προώθησης της πρότασης του 2006 που δεν έγινε αποδεκτή από τους κατοίκους και την Κοινότητα και να αναμένετε για χρονικό διάστημα πλέον των 15 ημερών για να λάβετε τις τελικές προτάσεις της Κοινότητας, τις οποίες να προωθήσετε.

Ο κ.Υπουργός και ο κ. Γενικός Γραμματές του ΥΠΕΧΩΔΕ παρακαλούνται να λάβουν υπόψη την επιθυμία των κατοίκων του Ντραφίου που εκφράζεται  από το σύλλογό μας «Ερίκεια» και να προστατεύσουν την ποιότητα ζωής μας και το περιβάλλον.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Παύλος Παπαδόπουλος
Γεωργία Αντωνέλου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ