Προς τον
Ντράφι 8 Απριλίου 2009
Πρόεδρο της κοινότητας Πικερμίου

Κοιν.προς κοινοτικούς συμβούλους

κ.Πρόεδρε και μέλη
του Κοινοτικού Συμβουλίου

Μετά από παρέλευση της προθεσμίας που έθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ντραφίου, ζητούμε να μεριμνήσετε για την άμεση και έκτακτη σύγκλειση του κοινοτικού συμβουλίου με θέμα “ Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ντράφι ’’ σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου 82/2008  στις 2-4-2008.

Πιστεύουμε ότι μετά την επιστολή του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ.8678/23-3-2009 προς την κοινότητα Πικερμίου, δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για καθυστερήσεις.

Ζητάμε την υλοποίηση των ειλημμένων αποφάσεων των κατοίκων για περισσότερο πράσινο και λιγότερη τσιμεντοποίηση του κοινόχρηστου χώρου των 156 στρεμμάτων στο Ντράφι.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Παύλος Παπαδόπουλος
Γεωργία Αντωνέλου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ