Αξιότιμε κ.Πρόεδρε της Κοινότητος Πικερμίου,

Με την επιστολή μας της 20ης Οκτωβρίου, 2008, σας αναφέραμε ότι παρά την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου σας, της 21/11/2007, σχετικά με την εκχώρηση στον Σύλλογό μας της χρήσης του μικρού Οικήματος ως εντευκτήριο του Συλλόγου ΕΡΙΚΕΙΑ, δυστυχώς, με μεγάλη μας λύπη σας αναφέρομε ότι μέχρι σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2008, δεν μας έχει παραδοθεί ακόμη, ούτε το οίκημα, αλλά ούτε καν και το κλειδί του οικήματος και ότι το Οίκημα αυτό εξακολουθεί, - μέχρι και σήμερα -, να χρησιμοποιείται, ως χώρος γραφείου του "Εργοταξίου" του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ¨Ο ΠΑΝ¨ και ως αποθήκη διαφόρων υλικών του Συν/σμού, δεδομένου ότι ο Συν/σμός "Ο ΠΑΝ" αρνείται - αδικαιολογήτως - να εκτελέσει την σχετικήν απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς, με την σημερινή μας επιστολή, αναγκαζόμενα να επανέλθωμε στο ίδιο, παλαιότερο, αίτημά μας και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε προκειμένου, η ίδια η Κοινότητα να ζητήσει από τον Συνεταιρισμό να συμμορφωθή με την σχετική απόφαση και να παραλάβει τόσο το Οίκημα,όσο και το κλειδί αυτού και στην συνέχεια να μας το παραδώσει.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την κατανόηση και την θετική ανταπόκρισή σας, καθώς και για τις ενέργειές σας -  - τις οποίες προσδοκούμε άμεσα, προς ανακαίνισιν και εξωραϊσμό τόσο του συγκεκριμένου Οικήματος όσο και του όλου περιβάλλοντος χώρου, όπως μας το υποσχεθήκατε.

Εν αναμονή των ειδήσεών σας, διατελούμε μετά τιμής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Θεόφιλος Γκολφινόπουλος
Φίλιππος Αναστασίου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ