Προς τον
Ντράφι 7 Μαΐου 2009
Δήμαρχο και το Δ.Σ.

Παλλήνης

Κύριε Δήμαρχε

Πρόσφατα απλώθηκε μαύρο χαλίκι στην οδό Κύπρου, προέκταση της λεωφόρου Αχαιών από το Ντράφι προς Πανόραμα, για να καλυφθούν οι υπάρχουσες λακκούβες στον μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Η ενέργεια αυτή ήταν σωστή γιατί βελτιώθηκε η κατάσταση του μη ασφαλτοστρωμένου τμήματος του δρόμου ο οποίος τελευταία λόγω της επικινδυνότητας της οδού Ελαιώνων χρησιμοποιείται από αρκετούς κατοίκους του Ντραφίου.

Όμως δεν απλώθηκε παρόμοιο χαλίκι σε όλο το μήκος με αποτέλεσμα στο τελευταίο τμήμα μεταξύ του στενού ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που ξεκινά μετά το ΑΛΕΞ ΠΑΚ και καταλήγει στο Πανόραμα, και της λεωφόρου Αχαιών να υπάρχουν αρκετές λακκούβες (μικρές και μεγάλες) οι οποίες δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας στα οχήματα που κυκλοφορούν.

Προκειμένου να βελτιωθεί και το τμήμα αυτό παρακαλούμε να απλωθεί χαλίκι και στο τμήμα αυτό ούτως ώστε ο μη ασφαλτοστρωμένος δρόμος να είναι περισσότερο ασφαλής και προσβάσιμος σε όλο το μήκος του.

Επίσης επειδή οι κάτοικοι του Ντραφίου βοηθούν στην οικονομική ζωή της Παλλήνης και χρειάζονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία, παρακαλούμε να γίνουν οι απαιτούμενες μικρές επεμβάσεις στην Ελαιώνων για να βελτιωθεί η κατάσταση μέχρι την οριστική διάνοιξη της οδού Κύπρου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Παύλος Παπαδόπουλος
Γεωργία Αντωνέλου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ