Το νέο ΔΣ του Συλλόγου «Ερίκεια» που εκλέχτηκε από την τακτική ΓΣ των μελών του στις 15/03/2015

και θα διοικήσει το Σύλλογο για τα επόμενα 2 χρόνια, μετά από ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1.  ΑΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.  ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4.  ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

5.  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ

6.  ΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

7.  ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ