Δήμαρχον Ραφήνας-Πικερμίου Κύριο Γεώργιο  Χριστόπουλο.

Πρόεδρον & Αντιπρόεδρον Δημοτικής Κοινότητος Πικερμίου κ.κ. Ευάγγελο Μητσάκη & Πέτρο Τσιριγώτη

Δημοτικούς Συμβούλους Ραφήνας-Πικερμίου

Κύριοι,   Σας γνωστοποιούμε δια τα καθ’ υμάς ότι, σε Συμβούλιο του ΔΣ του Εξωραϊστικούμας  Συλλόγου Ντραφίου,  ελήφθη η ομόφωνη απόφαση όπως ζητηθή εγγράφως από τον ενιαίο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, η υλοποίηση παλαιότερης ομόφωνης απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητος Πικερμίου, για την εκχώρηση της χρήσης του μικρού Οικήματος, το οποίο ευρίσκεται επί της κεντρικής Πλατείας, στην συμβολή των Λεωφόρων Αχαιών & Δωριέων, του Οικισμού  Ντραφίου, προκειμένου, το εν λόγω Οίκημα να χρησιμοποιείται πλέον, ως χώρος εντευκτηρίου των μελών του Εξωραϊστικού Συλλόγου  ¨ Η ΕΡΙΚΕΙΑ ¨, κατοίκων του Οικισμού  Ντραφίου,  καθώς

και ως αίθουσα συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων και συσκέψεων του ΔΣ του Εξωραϊστικού μας Συλλόγου.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, οι συγκεντρώσεις και συσκέψεις των μελών του ΔΣ  του Συλλόγου μας γίνονται επί του παρόντος στο παλαιό, ξύλινο,  «Βαγόνι», το οποίο μας εδωρήθη υπό των ΕΗΣ, σ΄έναν χώρο δηλαδή, ο οποίος δεν εκπληρεί, ούτε καν στο ελάχιστον, τις αναγκαίες προδιαγραφές και είναι μάλλον ακατάλληλος για τον σκοπόν αυτόν.

Το γεγονός αυτό μας ώθησε ώστε να σας  υποβάλωμε το παρόν αίτημά μας σχετικά με την εκχώρηση της χρήσης του εν λόγω μικρού Οικήματος.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω  Οίκημα της Πλατείας, το οποίο, - δεδομένου ότι ευρίσκεται επί του κοινοχρήστου χώρου της Πλατείας -, ανήκει προφανώς στην τέως Κοινότητα Πικερμίου και συνεπώς και στον νέον, ενιαίο, Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, αλλά χρησιμοποιείται επί του παρόντος, με προσωρινή χρήση, ως χώρος γραφείου του παλαιού Εργοταξίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ¨Ο ΠΑΝ¨ και ως αποθήκη διαφόρων υλικών του Συνεταιρισμού. Να σημειωθεί επίσης ότι ο εν λόγω Οικοδομικός Συνεταιρισμός έχει, ήδη προ πολλού χρόνου, ολοκληρώσει το έργο του στον Οικισμό Ντραφίου και συνεπώς δεν υφίσταται καμία απολύτως ανάγκη για την συνέχιση της χρήσεως του οικήματος ως χώρος γραφείου του παλαιού Εργοταξίου, διότι απλούστατα ούτε αυτό τούτο το ίδιο το  Εργοτάξιο δεν υφίσταται πλέον, και επομένως, δεν υπάρχει ουδείς λόγος, δικαιολογία, η άλλο τυχόν κώλυμα, η εμπόδιο, ώστε να μην παραχωρηθή η χρήσις του οικήματος αυτού στον  Εξωραϊστικό Σύλλογο  ¨ Η ΕΡΙΚΕΙΑ ¨

Να σημειωθεί επίσης ότι ήδη από το έτος 2007, μετά από ανάλογο αίτημα του Συλλόγου μας, το οποίο υπεβλήθη προς την τότε Κοινότητα Πικερμίου, έγινε αποδεκτό το αίτημά μας αυτό και ελήφθη, την 21/11/2007, ομόφωνη απόφασις του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την εκχώρηση της χρήσης του μικρού Οικήματος στον Εξωραϊστικό Σύλλογο  Η ΕΡΙΚΕΙΑ ¨.

Επειδή το κτίριο ήταν παλαιό  θα απαιτείτο να προηγηθή  ο εσωτερικός και εξωτερικός ευπρεπισμός και  ο εξωραϊσμός, τόσο του κτιρίου, όσο και του περιβάλλοντος χώρου, τoν οποίο μάλιστα είχε αναλάβει να εκτελέσει  ο Σύλλογος  ¨ Η ΕΡΙΚΕΙΑ ¨,  υπό την αιγίδα της Κοινότητας Πικερμίου  και με τις οδηγίες, την υλικοτεχνική συνδρομή και την οικονομική βοήθεια της Κοινότητας. Επίσης η Κοινότητα, με προσωπική παρέμβαση του Κοινοτάρχη κ. Α. Αδαμόπουλου,  είχε προβεί σε σύνταξη σχετικής μελέτης καθώς  και σε ενέργειές, προς τον απαραίτητο εξωραϊσμό του οικήματος αλλά και του όλου περιβάλλοντος χώρου.

Σας γνωστοποιούμε εν τούτοις, - με μεγάλη μας λύπη -, ότι παρά την ομόφωνη απόφασή του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου , της 21.11.07, για την εκχώρηση της χρήσης του οικήματος στον Σύλλογό μας, ήδη από του έτους 2007, και δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, (ήτοι σχεδόν πέντε (5) χρόνια αργότερα), δεν μας έχει παραδοθεί ούτε το οίκημα, αλλά ούτε καν το κλειδί  του οικήματος, διότι ο εν λόγω Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο ΠΑΝ» αρνείται επιμόνως και - όλως  αδικαιολογήτως - να εκτελέσει, - ως υποχρεούται -,  την σχετική απόφαση της Κοινότητος Πικερμίου !

Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε- ώστε, ο ενιαίος πλέον Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, απαιτήση την υλοποίηση της παλαιότερης,  από 21.11.07 ομόφωνης απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητος Πικερμίου καθώς και  να ζητήσει από τον Συνεταιρισμό «Ο ΠΑΝ» και να  παραλάβει τόσο το οίκημα όσο και το κλειδί του και στην συνέχεια να μας παραδώσει το οίκημα το ταχύτερο, δεδομένου ότι θα απαιτηθή ενδεχομένως, προτού εγκατασταθούμε σ’αυτό, νάχει  προηγηθεί και o ευπρεπισμός και εξωραϊσμός του κτιρίου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και τις άμεσες ενέργειές σας προς επίλυση του ως άνω, χρονίζοντος,  θέματος μας και αναμένομε σύντομα την θετική απάντησή σας στο δίκαιο αίτημά μας αυτό.

Εν αναμονή των ειδήσεών σας, διατελούμε μετά τιμής,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεόφιλος Σαραντίδης           Φίλιππος Αναστασίου

Πρόεδρος  ΔΣ                              Γραμματεύς  ΔΣ