ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαριλάου Τρικούπη 41, 106 81 Αθήνα
Τηλ. 210 - 8542901 & 210-8542254
Fax. 210-8542813

 

Αθήνα, 13-06-07

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 7020/19.04.2007), που κατέθεσε ο βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου αναφορικά με το ζήτησα να συνδεθεί η λεωφόρος Αχαιών με τη λεωφόρο Μαραθώνος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χ. Φώλιας απαντά αναφέροντας τα ακόλουθα: «Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 7910/29-12-04 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Ε.ΥΔ.Ε.Π. Αττικής στο Μέτρο 2.6 «Συγκοινωνιακές και Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις», στο ΠΕΠ Αττικής 2000-2006, υποβλήθηκε πρόταση που αφορούσε στην επέκταση της λεωφόρου Αχαιών μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνος. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και απορρίφθηκε διότι δεν πληρούσε όλα τα κριτήρια. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΟΙΟ, το οποίο έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού της διαδικασίας σχεδιασμού και κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού για τη περίοδο 2007-2013, σας γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα: Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της χώρας, περιόδου 2007 - 2013, βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεπώς στην παρούσα φάση του σχεδιασμού είναι πρόωρη η αναφορά στην ένταξη συγκεκριμένων έργων στις παρεμβάσεις της Δ΄ προγραμματικής περιόδου. Κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό μετά την ολοκλήρωση της φάσης κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού και την έγκριση των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ε.Ε., όπου πέραν των άλλων θα καθοριστούν οι διατάξεις εφαρμογής των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τα κριτήρια ένταξης των έργων της επόμενης περιόδου».

Αόριστη θα χαρακτηρίζαμε την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομίας, καθώς δεν διευκρινίζει για ποιους λόγους απορρίφθηκε η πρόταση που  υποβλήθηκε για την επέκταση της Αχαιών μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνος, από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. Αδιευκρίνιστο επίσης, αφήνει το ενδεχόμενο ένταξης του έργου στον νέο αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας (2007-2013), καθώς όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο κ. Φώλιας, η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Εμείς από την πλευρά μας, θα παρακολουθούμε το θέμα από κοντά μέχρι την οριστική του επίλυση, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που άπτεται της οδικής ασφάλειας των πολιτών της συγκεκριμένης περιοχής, γεγονός που το καθιστά έργο υψηλής προτεραιότητας.