Η ΕΡΙΚΕΙΑ προτείνει :

Πάμε ΣΦΙΓΓΑ στις 14/10/17 με πούλμαν από το κάτω περίπτερο πληροφορίες :
Τηλ. 210 60 44 492 & 210 60 44 276