ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 – 22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 15:00

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ωρών λειτουργίας


Για το ΔΣ
ο Πρόεδρος


Παύλος Παπαδόπουλος

Τηλ. 6937 057796