Ντράφι 17 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρόσφατη ενέργεια του Συνεταιρισμού να βάλει λουκέτα για να μη γίνουν τα έργα συντήρησης στα γήπεδα τέννις και μπάσκετ που ξεκίνησαν από την Κοινότητα, μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2009, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη από κοινωνικής πλευράς.

Αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι να στερούνται τα παιδιά μας αλλά και οι γονείς, τη δυνατότητα αθλητικής απασχόλησης.

ΖΗΤΑΜΕ

Να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες προκειμένου να τελειώσει η συντήρηση των γηπέδων, που ήδη είχε ξεκινήσει από την Κοινότητα, ώστε να απολαμβάνουν τα παιδιά μας την ποιότητα ζωής που δικαιούνται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παύλος Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος
Ζερεφός Στυλιανός

Γραμματέας
Αντωνέλλου Γεωργία

Αναπληρωτής Γραμματέας
Αναστασίου Φίλιππος
Ταμίας
Κατωπόδης Ξενοφών

Τακτικό Μέλος
Σταματογιαννάκης Μιχαήλ

Τακτικό Μέλος
Πήλιου Καίτη