Προς: -Τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου κ. Χριστόπουλο

-Όλους τους τοπικούς συλλόγους του Ντραφίου

Θέμα: Εφαρμογή της υπ’αρ. 55/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου

Ραφήνας-Πικερμίου.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Ραφήνας-Πικερμίου

Αγαπητοί συντοπίτες Ντραφιώτες, μέλη και μη των τοπικών μας Συλλόγων

Είναι σε όλους μας φανερό ότι το μικρό οίκημα που βρίσκεται σε κοινόχρηστη έκταση του Δήμου στην κεντρική πλατεία του Οικισμού Ντράφι, (συμβολή των οδών Αχαιών και Δωριέων, πρώην εργοταξιακό γραφείο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ο ΠΑΝ»), θα μπορούσε, λόγω της κεντρικής θέσης του και με την κατάλληλη διευθέτηση, να αποτελέσει τον ιδανικό χώρο συνάντησης για τους τοπικούς συλλόγους και τους κατοίκους του Ντραφίου.

Με την υπ’ αρ. 257/2007 απόφαση της τότε Κοινότητας Πικερμίου, η χρήση του οικίσκου αυτού είχε παραχωρηθεί στους κατοίκους του οικισμού Ντράφι και του Συλλόγου «Ερίκεια» (μόνου συλλόγου στην περιοχή την εποχή εκείνη).

Η απόφαση αυτή, που για διάφορους γνωστούς λόγους δεν εφαρμόσθηκε τότε, επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε πέρυσι με την υπ’ αρ. 55/27-4-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, σύμφωνα με την οποία θα γίνει τελική παραχώρηση της χρήσης του οικίσκου σε όλους τους Συλλόγους και τους Κατοίκους του Ντραφίου (οι οποίοι και θα καθορίσουν μεταξύ τους ημέρες και ώρες χρήσης το χώρου),

-         Αφού όμως πρώτα «η Τ.Υ. του Δήμου πιστοποιήσει την στατικότητα και κατ’ επέκταση την καταλληλότητα της χρήσης»

-         Και αφού μετά την παραπάνω έγκριση από την Τ.Υ. γίνει «νομιμοποίηση από τον Δήμο».

Επειδή 14 μήνες μετά τη λήψη της απόφασης αυτής καμία  ενέργεια για την υλοποίησή της  δεν έχει γίνει ακόμα από τον Δήμο,

καλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων και τους κατοίκους του Ντραφίου να προσυπογράψουν την παρούσα επιστολή με την οποία

Καλούμε τον κ. Δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με την 55/2012 απόφαση,

τόσο για την διαπίστωση από την Τ.Υ. της στατικής επάρκειας του κτίσματος (υπ’ όψη ότι η γνώμη πολιτικών μηχανικών κατοίκων του Ντραφίου οι οποίοι έχουν άμεση γνώση του θέματος, είναι ότι το κτίσμα είναι στατικά ασφαλές), όσο και για την προώθηση της νόμιμης διαδικασίας διατήρησης και χρήσης του οικίσκου από τους Συλλόγους του Ντραφίου.

Αναμένοντας την απάντησή σας, σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές.

Για το Δ.Σ. της ΕΡΙΚΕΙΑΣ

Η  Πρόεδρος Ανθή Λουρίδα

Η  Γραμματέας Καίτη Πήλιου