Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου, στις 7.00μμ, συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η κατάθεση από τον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου στο γραφείο κτηματογράφησης, των ενστάσεων για την διαφύλαξη και την κατοχύρωση της Δημοτικής περιουσίας των 156 στρεμμάτων αλλά και των άλλων χώρων στο Ντράφι, που έχουν δηλωθεί από την πρώην Κοινότητα Πικερμίου και από τον συνεταιρισμό, οι οποίοι είναι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, με προοπτική την ανέγερση εκκλησίας, σχολείων, πολιτιστικών και κοινωνικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας του Ντραφίου και

ΟΧΙ την ανέγερση " ιδιωτικών εμπορικών & κερδοσκοπικών μονάδων  υπερτοπικού χαρακτήρα "

Ο χώρος των 156 στρεμμάτων αλλά και των άλλων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Ντράφι έχει δηλωθεί το  έτος 2008 από την πρώην Κοινότητα Πικερμίου στο Κτηματολόγιο και έχει καταγραφεί στο Δημοτικό Περουσιολόγιο κατά την απογραφή στην περιουσία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εταιρία Κτηματογράφησης στην οποία γίνεται η ανάρτηση δεν συμπεριέλαβε τους πιο πάνω αρχικώς δηλωθέντας χώρους, στην μερίδα της Κοινότητας Πικερμίου. Το γεγονός αυτό, δεν σημαίνει φυσικά ότι αυτοί οι χώροι ανήκουν οριστικά στον συνεταιρισμό, καθόσον η απόδοση των χώρων ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση των ενστάσεων και των αιτήσεων διορθώσεως των αρχικών δηλώσεων και συνεπώς ολοκληρώνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και την παράδοση των οριστικών πλέον στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Για να προστατευθεί η περιουσία του Δήμου θα γίνη κατάθεση των ενστάσεων  από τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου στο γραφείο κτηματογράφησης. Σε τυχόν περίπτωση που δεν γίνουν οι ενστάσεις, ο Δήμος απεμπολεί τα δικαιώματα του επί της περιουσίας του, που είναι κατοχυρωμένα, τόσο με την ισχύουσα Νομοθεσία, όσο και με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν νομολογία.

Καλούμε λοιπόν τους Πολίτες του Ντραφίου να παρευρεθούν στις 7.00μμ, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και στις σχετικές συζητήσεις  επί του σοβαρού αυτού θέματος.

Η παρουσία σας βοηθά το Ντράφι μας να διατηρήση, επιτέλους, τον ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ & κοινωφελή χαρακτήρα των 156 στρεμ. του

Πρέπει τώρα, ο Δήμος Ρ-Π να προωθήσει στο ΥΠΕΚΑ, με τους δυνατότερους τρόπους, την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού του Ντραφίου, σύμφωνα με την πρόταση που προωθήθηκε από την πρώην Κοινότητα Πικερμίου επί θητείας Αδάμοπουλου, μετά από σχετική ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, την οποία επιθυμεί  η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής Ντραφιού και, επιτέλους, να λάβει ξεκάθαρη θέση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως έκανε στο παρελθόν και η Κοινότητα Πικερμίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεόφιλος Σαραντίδης                Φίλιππος Αναστασίου

Πρόεδρος  ΔΣ                       Γραμματεύς  ΔΣ

Πρόταση της ΚοινότηταςΠικερμίου για το Ντράφι, που προωθήθηκε το 2008 στο ΥΠΕΚΑ.


1: Περιοχή κοινοτικών καταστημάτων, επιφάνειας 12.000 τμ, για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας του Ντραφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε Οικισμούς  ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2: Χώρος εκκλησίας, επιφάνειας 8.000 τμ 
3: Αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρος επιφάνειας 35.000 τμ
4: Χώρος εκπαίδευσης, επιφάνειας 45.000 τμ
5: Πάρκο περιβάλλοντος, επιφάνειας 50.000 τμ

Η πρόταση αυτή, που προωθήκε το 2008, από την πρώην Κοινότητα Πικερμοίου επί θητείας κ.Αδάμοπουλου και μετά από σχετική ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και την οποίαν επιθυμεί  η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής Ντραφιού προκάλεσε τη ρήξη μεταξύ των κατοίκων του Οικισμού και του συνεταιρισμού, ο οποίος ήθελε όπως ο χώρος για εμπορική χρήση υπερτοπικού χαρακτήρα, να καταλάβει έκταση 49.500 τμ ! εις βάρος των άλλων κοινωφελών χρήσεων.

Το ερώτημα  είναι ΣΉΜΕΡΑ ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει κάνει η σημερινή δημοτική αρχή για την προώθηση της πρότασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Πικερμίου;