Αναδημοσιεύομε απο το "Πικέρμι Αύριο"

Ψηφίστηκε το ενιαίο τιμολόγιο νερού του δήμου Ραφήνας Πικερμίου

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, που πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2011 συζητήθηκε και αποφασίστηκε η εξίσωση του τιμολόγιου ύδρευσης του πρώην Δήμου Ραφήνας και της πρώην Κοινότητας Πικερμίου, όπως ορίζεται στο νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι δύο περιοχές διέπονταν από διαφορετικό καθεστώς ως προς τα τιμολόγια ύδρευσης. Στο Δήμο Ραφήνας οι λογαριασμοί εκδίδονταν ανά τετράμηνο ενώ στην Κοινότητα Πικερμίου ανά τρίμηνο. Ταυτόχρονα υπήρχε διαφορετική κλιμακωτή κοστολόγηση των κυβικών.

Η πρόταση της πλειοψηφίας προέβλεπε την ένταξη του Πικερμίου στην υπάρχουσα τιμολόγηση του πρώην Δήμου Ραφήνας και μάλιστα αναδρομικά από την 1/1/2011. Πρόταση η οποία ψηφίστηκε πλειοψηφικά. Η ένταξη αυτή θα επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης της πρώην κοινότητας Πικερμίου, ιδιαιτέρως για τις μεσαίες καταναλώσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω των ήδη βεβαρυμμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ στις μεγάλες καταναλώσεις θα επιφέρει σημαντική μείωση .