Φίλη & Φίλε  Ντραφιώτη,

Ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός & Αθλητικός μας Σύλλογος “Η ΕΡΙΚΕΙΑ”, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το αρθ.17 του Καταστατικού ,αποφάσισε την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών & την διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου της επομένης διετίας.

Η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  23/5/2021  ώρα 11.30 π.μ. στο εντευκτήριο, στο κάτω περίπτερο στο Ντράφι ( Αχαιών -Δωριέων -Ιλλυριών)

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 30/5/2021 και ώρα  9.30πμ - 15.30μμ

                                  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ   1ο

α) Απολογισμός δράσεως περιόδου 2019-2020

β) Οικονομικός Απολογισμός- Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

γ) Εγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ. από την  ευθύνη

ΘΕΜΑ   2ο

Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών Νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλούμε όσους φίλους & φίλες Ντραφιώτες επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη καθώς και ως υποψήφιοι για το Δ.Σ. (με γραπτή δήλωσή τους ) να επικοινωνήσουν με την Γραμματέα κα Χατζησταύρου Βάσω (210 6044522) ή την Πρόεδρο κα Καίτη Πήλιου (210 6044492) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  20/5/2020   προκειμένου να εγκριθεί η αίτησή τους από το Δ.Σ.

Σύμφωνα με το αρθ. 18 παραγ. 4 του καταστατικού, οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. υποβάλλονται στο εν ενεργεία Δ.Σ. μέχρι την προπαραμονή των εκλογών δηλ έως Παρασκευή 21/5/2021. Την ημέρα αυτή δεχόμαστε τις αιτήσεις στη διεύθυνση:

25ης Μαρτίου  4  από 11.00 πμ- 6.30 μμ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Πήλιου  210 6044492.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη με γραπτή δήλωσή τους.

Η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει στις 30/5/2020  οπωσδήποτε και ανεξαρτήτως απαρτίας, δεδομένου ότι την προηγούμενη Κυριακή που έχει ορισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, όπως κατά κανόνα συμβαίνει, δεν θα έχει την απαιτούμενη απαρτία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι η οικονομική τακτοποίηση των συνδρομών των μελών των δύο ετών .

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΚΑΙΤΗ ΠΗΛΙΟΥ                                                        ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΩ

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ