Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της    “ Ε Ρ Ι Κ Ε Ι Α  “,  προς τα μέλη της και τους κατοίκους του Ντραφίου, σας ενημερώνουμε ότι, είμαστε δίπλα σας, και μέσα στα πλαίσια των  δυνατοτήτων μας , θα προσπαθήσουμε να σας  βοηθήσουμε στα προβλήματα που τυχόν  αντιμετωπίζετε (φάρμακα, τρόφιμα, προσωπική συμπαράσταση, κ.α.)

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

697 4975296, Καίτη Πήλιου

210 6044258, αφήστε μήνυμα