Aμαλία Τόκα «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ του Δήμου στο Κ.Ε.Λ. ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ»

Αναδημοσιεύομε απο το "Rafinastage" , rpn.gr,το κάτωθι άρθρο:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ για την στήριξη της  ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Δ.Σ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ του Δήμου στο Κ.Ε.Λ.  ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ»

Με αφορμή  πρόσφατα δημοσιεύματα σε σχέση με την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας περί της  υπαγωγής του Δήμου μας στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας και την στήριξη αυτής της  απόφασης με την συγκέντρωση υπογραφών,  κρίνεται σκόπιμο να επαναφέρουμε στην μνήμη μας τους τεκμηριωμένους  λόγους στους οποίους  βασίστηκε αυτή η απόφαση .

Η σύντομη   αναφορά μου  σε ένα τόσο σοβαρό και ειδικό θέμα , είναι βασισμένη σε πρόσφατα επίσημα έγγραφα και  σε ομιλίες των καθ΄ύλη  ειδικών αρμοδίων εμπλεκόμενων  φορέων  και όχι σε τυχόν προσωπικές απόψεις.

n       Το  με αρ. πρωτ. 1927-1/12/2011  επίσημο έγγραφο της ΕΥΔΑΠ,  τεκμηριωμένο με πραγματικά τεχνικά στοιχεία, περί της υποδοχής λυμάτων του νέου Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτάλλεια στο οποίο αναφέρεται ότι : « η Ψυτάλλεια καθημερινά διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία  730.000 m3/ ημέρα λυμάτων και έχει δυνατότητα 1.150.000 m3/ ημέρα, πιστοποιώντας  ότι η περαιτέρω αξιοποίηση της Ψυτάλλειας  είναι όχι μόνο  εφικτή αλλά και επιβεβλημένη έτσι ώστε, να επιτευχθεί ο αναμενόμενος βαθμός απόδοσης της επένδυσης. Επίσης επισημαίνετε ότι, μελλοντικά μετά και την κατασκευή του νέου ΚΕΛ Θριασίου, δεν προβλέπεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω η Ψυτάλλεια πλην ίσως της περιπτώσεως ένταξης στο χώρο ευθύνης της νέων περιοχών, αυτών της Ανατολικής Αττικής, τονίζοντας ότι μπορεί να διαχειρισθεί νέες ποσότητες λυμάτων

n       Το  από τις 16/1/2012  έγγραφο της ΕΥΔΑΠ περί αποδοχής των λυμάτων και του νέου  Δήμου Παλλήνης στην Ψυττάλεια, τροποποιώντας τον παλαιό σχεδιασμό τους.

n       τα δημοσιοποιημένα   σημεία  ομιλιών    του  π. Διευθύνοντος   Συμβούλου  της ΕΥΔΑΠ κ. Μπάρδη τόσο σε επίσημη ημερίδα της ΕΥΔΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2011 στο Ζάππειο ,όσο και  στο webtv του συλλόγου εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ στις 6/3/2012,  όπου έλεγε ότι :

1)      «Η   Ελλάδα   είναι   εξοπλισμένη   με   επαρκείς   υποδομές   ύδρευσης   και αποχέτευσης.    Είμαστε  σε  πολύ  ικανοποιητικό  επίπεδο,  σε  σύγκριση  με  τα διεθνή   πρότυπα. Οι   υποδομές   αυτές   πρέπει   να   αξιοποιηθούν   και ενδεχομένως να συμπληρωθούν με λίγα έργα χαμηλού κόστους.

2)       Δεν είναι καιρός για μεγαλόπνοα σχέδια εκατοντάδων εκατομμυρίων τα οποία στηρίζονται  σε  ακριβοπληρωμένες  μελέτες,  και  τα  οποία  ίσως  να  μην υλοποιηθούν ποτέ, όπως άλλωστε έχει συμβεί πολλάκις στο παρελθόν, πόσο μάλλον τώρα κάτω από την πίεση της έλλειψης των οικονομικών πόρων.  Η γνώση και η εμπειρία της ΕΥΔΑΠ, λοιπόν, μπορεί να έχουν καταλυτικό ρόλο στην  παροχή  βοήθειας  προς  την  Πολιτεία  όσον  αφορά  τα  θέματα  ύδρευσης και αποχέτευσης».

3)      κατέρριψε τον εκβιαστικό μύθο και δίλλημα ότι θα χαθούν τα πολύτιμα χρήματα από την Ε.Ε. ( το ακούμε  από το 2003!) , λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι κατανοούν τις σωστές αλλαγές σχεδιασμού όταν συμβαίνουν

4)      Το λειτουργικό κόστος της σύνδεσή μας (  των περιοχών της Ανατ. Αττικής) με την Ψυτάλλεια θα είναι λιγότερο των 0.10 ευρώ /κ.μ. έναντι των 0.44 ευρώ /κ.μ  εάν κατασκευάσουμε δικό μας ή διαδημοτικό

5)       Ο χρόνος λειτουργίας  μετά την έναρξη της κατασκευής του ΚΕΛ θα είναι στην καλύτερη περίπτωση σε 8 χρόνια, ενώ η   σύνδεσή μας   με το ΚΕΛ Ψυτάλλειας   μπορεί να επιτευχθεί μόλις σε 2 χρόνια !

6)      Το οικονομικό κόστος κατασκευής είναι συντριπτικά χαμηλότερο. Αναφορικά με το παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού,  η σύνδεση με την Ψυτάλλεια θα κοστίσει 60 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των  160 εκατομμυρίων ευρώ  για την κατασκευή δικού τους ΚΕΛ

7)       Η λειτουργία της Ψυτάλλειας θα ευνοηθεί (κύρια σαν συνεπαγωγή των οικ. εσόδων) λειτουργώντας πλησιέστερα στην κατασκευαστική της δυνατότητα (Οικονομία κλίμακας).

8)      Το ΚΕΛ Ψυτάλλειας είναι οικολογικά ασφαλέστερο – ελέγξιμο – εξελίξιμο (επιστημονική στελέχωση, εργαστηριακή πληρότητα…)

n                       Με βάση όλα αυτά τα τεκμηριωμένα στοιχεία ,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στις 17/01/2012 αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για την ένταξη του δήμου  μας στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας .

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση από την ΕΥΔΑΠ,  ότι  τεχνικά  είναι αδύνατη η υπαγωγή μας στην Ψυτάλλεια .

Είναι πλέον αντιληπτό ακόμη και στους πιο δύσπιστους ότι, η πλέον κοινωνικά , οικολογικά , οικονομικά και άμεσα εφαρμόσιμη λύση , είναι η σύνδεσή μας με την Ψυτάλλεια

Με βάση αυτό το σκεπτικό οργανώθηκε ,θεσμικά από τον Δήμο μέσω των λογαριασμών της ύδρευσης, η συγκέντρωση υπογραφών από τους συμπολίτες μας προς επίρρωση της απόφασης του Δ.Σ.  και με σκοπό την κατάθεση αυτών στους αρμόδιους φορείς ΥΠΕΚΑ-ΕΥΔΑΠ .

Αυτό το γεγονός,  θα καταστήσει  περισσότερο ηχηρές τις  αποφάσεις  του Δ.Σ. του Δήμου μας ενάντια στον νέο τροποποιημένο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ (του 2012)  για την κατασκευή μικρότερης  δυναμικότητας  ΚΕΛ στη θέση Πλατύ Χωράφι το οποίο  θα αφορά  τους Δήμους  Ραφήνας-Πικερμίου , Σπάτα-Αρτέμιδας.( ο Δήμος Μαραθώνα;)

Σύμφωνα με το  πρόσφατο έγγραφο  με αρ.πρωτ. 1293 (2/11/12) του  νέου Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κ. Τριάντη για την εφαρμογή του τροποποιημένου πλέον σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ  είναι απαιτητή η σύμφωνη γνώμη των Δήμων που τους αφορά, όπως άλλωστε αποτελούσε προϋπόθεση και για τους προηγούμενους σχεδιασμούς της ΕΥΔΑΠ (2002 και 2010) , οι οποίοι αποσύρθηκαν  διότι δεν υπήρχε ο κυρίαρχος παράγοντας που είναι η κοινωνική συναίνεση.

Σήμερα  οι συνθήκες διαβίωσης είναι δύσκολες για όλους μας, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα «σχέδια επί χάρτου» και για την κατασπατάληση και άλλου δημόσιου χρήματος σε νέες μελέτες  που υπαγορεύονται από  ιδιοτελή κέντρα και μεγαλοεργολάβους .

Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής είναι μεγάλες και η επίλυση του μακροχρόνιου προβλήματος της αποχέτευσης μπορεί να συμβεί τώρα,  με την υπαγωγή του Δήμου  μας στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Η Δημοτική Σύμβουλος,  Αμαλία Τόκα

Χάρτης

Δράσεις

 • z978
 • z988a
 • z991
 • z995
 • z994
 • z996
 • z971
 • z973
 • z985
 • z982

Εκδηλώσεις

 • z961
 • img_1778
 • z954
 • z981
 • z993
 • z982
 • 101_3626
 • z956
 • z962
 • z985

Φωτογραφίες της περιοχής

 • z979
 • z965
 • z986
 • z994
 • z984
 • z970
 • z989
 • z997
 • z977
 • z985