Αναδημοσιεύομε απο το Rafinastage ,το άρθρο του κ. Μ.Σταματο γιαννάκη, σχετικά με το ισχύον νομικό καθεστώς, το οποίο διέπει την ιδιοκτησία των 156 στρέμ. στο Ντράφι :

Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2012,  Μετά από αυτά που κυκλοφορούν σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 156 στρεμάτων στο Ντράφι, κοινοποιώ τα παρακάτω άρθρο, για να υπάρχει ενημέρωση στους δημότες και να μη υπάρχει τυχόν παραπλάνηση τους.

1. Δεν γνωρίζω αν η Κοινότητα Πικερμίου κατέθεσε μαζί με τη δήλωση κτηματολογίου και το ΦΕΚ της ένταξης του Ντραφίου στο σχέδιο πόλης, αν και αυτό δεν ήταν απαραίτητο. Στο κτηματολόγιο υποβάλλονται συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις και η νομοθεσία, που καθορίζουν το ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Η Κοινότητα Πικερμίου υπέβαλε το άρθρο 1 του Ν.690/1948, το οποίο ξεκαθαρίζει σαφέστατα σε ποιόν ανήκουν οι κοινωφελείς χώροι και οι χώροι ειδικών χρήσεων. Επίσης κατέθεσε και απόφαση του Αρείου Πάγου, που αποτελεί νομολογία, και που με βάση τον προηγούμενο νόμο, έδωσε απάντηση σε άλλον συνεταιρισμό για παρόμοιο θέμα.

2. Με λίγα λόγια θα αναφερθώ και  πάλι στη νομοθεσία που καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και σε μερικά στοιχεία αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και που αποτελούν νομολογία

α. Νόμος 690/1948, άρθρο 1, παράγραφοι 1,2,3,5 και η 8 που γράφει «Αι διατάξεις του άρθρου τούτου εφαρμόζονται και επί των μετά την ισχύν του παρόντος εγκριθησομένων συνοικισμών ή και επεκτάσεων συνοικισμών....»

β. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του 1999. Το άρθρο 416, η παράγραφος 8 του οποίου γράφει «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους οικισμούς που εγκρίθηκαν μετά την 8.5.1948 ....». Αυτό ξεκαθαρίζει σαφέστατα ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του συνεταιρισμού ότι δήθεν γιαυτόν δεν ισχύει ο Νόμος 690/1948, διότι ο συνεταιρισμός και ο οικισμός Ντραφίου εγκρίθηκε το 1974 .

γ. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίαςτου 1999. Το άρθρο 239 αναφέρει και ορίζει επί λέξει τους κοινωφελείς χώρους «Περιεχόμενο Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων : 1. Κτίρια εκπαίδευσης. 2.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 3.Κτίρια περίθαλψης. 4.Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 5.Αθλητικές εγκαταστάσεις». Οι χαρακτηρισμοί αυτοί ξεκαθαρίζουν ακριβώς  στο που ανήκουν τα 156 στρέμματα στο Ντράφι.

δ Δικαστικές Αποφάσεις. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, του ΣτΕ κλπ,οι οποίες αποτελούν νομολογία και  στις οποίες σαφέστατα αποφασίζεται ότι χώροι προοριζόμενοι για κτίρια κοινής χρήσης και ωφέλειας ανήκουν στους ΟΤΑ, είτε οι χώροι αυτοί έχουν παραχωρηθεί με συμβόλαιο είτε όχι. Οι αποφάσεις αυτέςί ξεκαθαρίζουν ακριβώς  στο που ανήκουν τα 156 στρέμματα στο Ντράφι.

ε Εγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ 1987. Το Υπουργείο, με έγγραφο του, σε απάντηση στην Πολεοδομία της Κύμης, για παρόμοια περίπτωση συνεταιρισμού, παραπέμπει στον Ν.690/1948, άρα ο νόμος αυτός ισχύει.

στ. Βιβλία Πανεπιστημιακών. Υπάρχουν βιβλία Πανεπιστημιακών όπως του κ.Χριστοφιλοπούλου Δημ. του κ. Χορομίδη Κων/νου  κλπ, που επεξηγούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινωφελών χώρων.

3. Συμπέρασμα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα, τα 156 στρέμματα στο Ντράφι προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους (πάρκο, άλση κλπ) και για κοινωφελείς χώρους (δηλαδή σχολεία, εκκλησία, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κοινωνικές εγκαταστάσεις, κλπ) και κατά συνέπεια ανήκουν στην πρώην Κοινότητα Πικερμίου και σήμερα πλέον στον νέο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

4. Τακτική Συνεταιρισμού. Η τακτική που ακολουθεί ο συνεταιρισμός «Ο ΠΑΝ» αποσκοπεί στην οικειοποίηση όχι μόνο των 156 στρεμμάτων, τα οποία μονίμως αποκαλεί "χώρους ειδικών χρήσεων" για να μη φαίνονται ως κοινωφελείς αλλά και άλλων κοινοχρήστων χώρων όπως Πλατείες, Παδικές Χαρές κλπ, σε διάφορα σημεία του Ντραφίου.

Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής, που ακολουθεί ο συνεταιρισμός  εδώ και δεκαετίες, είναι να μη υπάρχουν στο Ντράφι σχολεία, εκκλησία, κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, καμία αίθουσα για εξυπηρέτηση των κατοίκων κλπ.

Η υφιστάμενη νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, καθόσον από το 1948 καθορίζεται ότι: οι χώροι για εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ανήκουν στον ΟΤΑ ανεξάρτητα αν  έχουν τυχόν παραχωρηθεί η δεν παραχωρήθηκαν με συμβόλαια.

Κατά συνέπεια ανήκουν στην πρώην Κοινότητα Πικερμίου και σήμερα πλέον στον νέο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου είναι ανάγκη να επιταχύνει την έγκριση του νέου ρυμοτομικού, που είχε αποστείλει η πρώην Κοινότητα Πικερμίου στο αρμόδι Υπουργείο. Επίσης, ο Δήμος υποχρεούται, όταν γίνει η ανάρτηση του κτηματολογίου άμεσα να καταθέσει ένσταση , εάν και εφόσον παρουσιασθεί τυχόν πρόβλημα, εντός της οριζομένης προθεσμίας,

Μιχάλης Σταματογιαννάκης

 

Χάρτης

Δράσεις

 • z996
 • z982
 • z993
 • z980
 • z970
 • z999
 • z984
 • z985
 • z992
 • z997

Εκδηλώσεις

 • z999
 • 101_3626
 • z974
 • z998
 • z970
 • z967
 • z997
 • z986
 • z989
 • z999g

Φωτογραφίες της περιοχής

 • z964
 • z986
 • z978
 • z969
 • z976
 • z974
 • z989
 • z993
 • z996
 • z967