Αντιγράφομε απο το rafinastage, το κάτωθι σχόλιο, σ΄απάντηση πικρόχολου σχολίου:

Απαντώ και πάλι στο 2ο σχόλιο του πικρόχολου Ανώνυμου: Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με το θέμα των προτεραιοτήτων, ιδιαίτερα μάλιστα την εποχή αυτή, που οι πόροι μας, τόσο του Δήμου, όσο και του Κράτους, αλλά και των ιδιωτικών νοικοκυριών μας, είναι τόσο πλέον περιωρισμένοι!! Φυσικά, κανείς δεν υποστηρίζει τυχόν άσκοπες & κοστοβόρες περιπλανήσεις των δημοτικών υπαλλήλων στους δρόμους του Ντραφίου. Επαναλαμβάνω όμως, ότι τόσο οι συμπολίτες μου στον Οικισμό Ντραφίου, όσο και εγώ προσωπικά, αισθάνονται απομονωμένοι και "ξεχασμένοι" απο το "Κέντρο" και κατά συνέπεια και ανασφαλείς !

Το επίπεδο των υπηρεσιών του ενιαίου πλέον Δήμου μας Ρ-Π (φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων, συντήρηση δρόμων κλπ) αντικειμενικά, είναι μάλλον χαμηλό!! Το ίδιο δε και το επίπεδο της Ασφάλειας της  περιοχής μας, (ιδίως μετά και τις σημειωθείσες, συνεχείς κλοπές και ληστείες), Η Αστυνόμευσή, την οποία μας παρέχει η Αστυνομία αντικειμενικά, και πάλι, είναι ελλειπέστατη! Στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες μας, η μόνιμη, (και μάλλον αληθινή και μάλλον δικαιολογημένη), απάντηση των Δημοτικών & Αστυνομικών Αρχών μας, είναι η έλλειψη πόρων -(οικονομικών & ανθρωπίνου δυναμικού)- αλλά και ο πολύ εκτεταμένος χώρος, τον οποίο καλούνται αυτές να καλύψουν. Ολην την περασμένην Ανοιξη αλλά και το Καλοκαίρι, τα ξερά χόρτα, ύψους ~1,5 μέτρων, κατά μήκος όλων των δρόμων μας, κυρίων αρτηριών & παράδρομων, παρέμεναν εκεί άκοπα, λόγω ελλείψεως πόρων! Ο Δήμος είχε φυσικά την ευθύνη & την υποχρέωση να τα αποψιλώση και να τα συλλέξη, ως  ένα αυτονόητο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ μέτρο για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.Φυσικά, τα ξερά χόρτα αυτά αποτελούσαν εν δυνάμει "μπουρλότο" για την περιοχή μας. Ενα αναμμένο τσιγάρο διερχομένου-(απρόσεκτου περαστικού) - οδηγού, η μια μικρή σπίθα απο εργασίες σε οικοδομή, θα μπορούσε να προκαλέση, νέες, ανυπολόγιστες, καταστροφές και να κατακαύση και το λίγο πράσινο, που εναπόμεινε πλέον στην κατακαμμένη απο τις παλαιότερες πυρκαγιές περιοχή μας. Εκείνες λοιπόν τις προφανείς  παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής, ο Σύλλογός μας τις κατέκρινε, όπως ώφειλε ! Συνεπώς, τις θετικές ενέργειες της Πολιτικής Προστασίας, όπως τις  πρόσφατες, οι οποίες δίνουν στους πολίτες την αίσθηση της ασφαλείας, και της αλληλεγγύης, εμείς έχομε την ηθική  υποχρέωση, να αναδεικνύωμε και δίκαιολογημένα να προβάλωμε. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, ως οφείλομε, επαινούμε όλη την Ομάδα της Πολιτικής Προστασίας Ρ-Π και ευχαριστούμε όλους τους παράγοντες του Δήμου μας.

Φίλιππος Αναστασίου, Γεν.Γραμματέας Συλλόγου "Η ΕΡΙΚΕΙΑ".

Χάρτης

Δράσεις

 • z980
 • z976
 • z988a
 • z999
 • z984
 • z971
 • z998
 • z973
 • z992
 • z987

Εκδηλώσεις

 • z953
 • z993
 • 101_3630
 • z969
 • z963
 • z959
 • z962
 • z982
 • z983
 • z999

Φωτογραφίες της περιοχής

 • z970
 • z985
 • z994
 • z964
 • z995
 • z972
 • z974
 • z979
 • z984
 • z978