κ. Πρόεδρε και Μέλη του
Κοινοτικού Συμβουλίου,

Αφορά: Αίτημα των κατοίκων του Οικισμού Ντραφίου

Σχετικά:
α. Η από 17 Μαρτίου & από 26η Μαρτίου 2008 επιστολή μας
β. Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου. Κανονισμός δικτύου ύδρευσης και αναπροσαρμογή τιμολογίου ύδρευσης

« Η Ε Ρ Ι Κ Ε Ι Α », για την δραστηριοποίηση μας προς προστασία του περιβάλλοντος:

  1. Ως γνωστό το περιβάλλον στο Πεντελικό όρος, μετά τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές του 1992, 1995, 1998, 2005 & 2007, έχει υποβαθμιστεί με δραματικό τρόπο, καθημερινώς το πράσινο κινδυνεύει και εξαφανίζεται, κάθε χρόνο η τάση οικοπεδοποίησης του Πεντελικού αλλά και οι κίνδυνοι από νέες πυρκαγιές, τείνουν να το μετατρέψουν σε κρανίου τόπο.
  2. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ειλικρινές νομίζομε ενδιαφέρον εκ μέρους σας για το περιβάλλον και βοηθούμε όσο μπορούμε, στα πλαίσια του εθελοντισμού, για τις ενέργειες σας πολιτικής προστασίας, πυροφύλαξης & πρόληψης των πυρκαγιών.
  3. Η διατήρηση του πρασίνου και η επαύξησή του, ιδίως δε κατά τους θερινούς μήνες, απαιτούν την διάθεση πολύ νερού.
  4. Το Ντράφι έχει συντελεστή κάλυψης 10%, (ενώ η Διώνη και ο Άγιος Σπυρίδων έχουν συντελεστή κάλυψης 25%). Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων έχουν την υποχρέωση, κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, όπως το 70% των ακαλύπτων χώρων κάθε οικοπέδου να είναι πράσινο. Συνεπώς, το κάθε οικόπεδο οφείλει να πρασινίζει, κάτι που φυσικά προϋποθέτει τη διάθεση νερού, τουλάχιστο σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, που δεν θα ζημιώνουν και την Κοινότητα.
  5. Με τον κανονισμό ύδρευσης, όπως καθορίζεται στην απόφαση σας, δεν δίδεται το δικαίωμα στους κατοίκους του Ντράφι, της Διώνης και του Άγιου Σπυρίδωνα να διαθέτουν τουλάχιστο μιαν επί πλέον παροχή, με σταθερό τιμολόγιο κατά τους θερινούς μήνες, για να μπορούν έτσι να συντηρούν το πράσινο και να προστατεύονται καλυτέρα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  6. Οι υπέρογκα υψηλές τιμές του νέου τιμολογίου του νερού, όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση σας, ιδιαίτερα μάλιστα για τις καταναλώσεις πάνω από τα 100κμ, που υπάρχουν κυρίως το καλοκαίρι, είναι βέβαιον ότι θα περιορίσει το πότισμα των κήπων και των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ενδεχομένως δυσάρεστες συνέπειες, όχι μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρασίνου, αλλά και για την διατήρηση ακόμη και του λίγου υπάρχοντος πρασίνου.
  7. Για τους παραπάνω λόγους, σας ζητούμε, να επανεξετασθεί ο Κανονισμός Ύδρευσης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις που επιβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, για να μη παρουσιασθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις για το περιβάλλον στο Πεντελικό όρος, κυρίως δε το καλοκαίρι.
  8. Για την θετική αντιμετώπιση του προβλήματος, επιβάλλεται η τροποποίηση του Κανονισμού ύδρευσης, ώστε να προβλέπεται και μία επί πλέον παροχή νερού για την διατήρηση του πρασίνου, αλλά και για τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας, σε κάθε οικόπεδο των Οικισμών Ντράφι, Διώνης, Άγιου Σπυρίδωνος. Μάλιστα, επιβάλλεται να καθιερωθεί ειδικό τιμολόγιο πρασίνου, με προσιτές και σταθερές τιμές (π.χ της τάξεως των 0,60 ευρώ/ κυβικό μέτρο νερού), το οποίο θα ισχύει, μόνον κατά τους θερινούς μήνες, δηλ. από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο.
  9. Σαν εναλλακτική λύση, θεωρούμε ότι θα είναι πράξη προς την σωστή κατεύθυνση και θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί και η περίπτωση της μειωμένης χρέωσης για κάλυψη της παρά πάνω ανάγκης, βάσει των τετραγωνικών πρασίνου του κάθε οικοπέδου . (π.χ για οικόπεδο στο Ντράφι 1400 τετ. μέτρων, θα πρέπει να συντηρείται πράσινο στον ακάλυπτο χώρο 1400χ90%χ70%=882 τετ. μέτρα. Αν δεχθούμε ότι για την συντήρηση κάθε τετρ. μέτρου πρασίνου χρειάζονται τουλάχιστο δύο (2) λίτρα νερού ημερησίως, τότε δηλ., για την υδροδότηση του πρασίνου για το καλοκαίρι, θα χρειαστούν 882 τετ. μέτρα χ 2 χ 210 ημέρες=370.440 λίτρα, ήτοι περίπου 371 κυβικά μέτρα νερού. Αυτά τα κυβικά για το πράσινο, και μόνον κατά τους θερινούς μήνες, θα μπορούν να πληρώνονται με την χαμηλή τιμή [πχ των 0,60 ευρώ/κυβ. μέτρο], του κλιμακωτού τιμολογίου.
  10. Ακόμη, για την αύξηση της ρευστότητας της Κοινότητας και στα πλαίσια της αντιμετώπισης της απαράδεκτης (από κάθε άποψη) ασυνέπειας ορισμένων κακοπληρωτών-καταναλωτών για την εξόφληση των οφειλών τους προς την Κοινότητα, αλλά και για να αντιμετωπίσετε την απαίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π, για την εξόφληση του χρέους σας προς αυτήν, θα μπορούσε ενδεχομένως να μελετηθεί η καθιέρωση ενός πάγιου τέλους [ πχ 7-10 ευρώ για κάθε παροχή], για τις καταναλώσεις άνω των 40 κυβ. μέτρων, που θα ισχύσει μέχρι την πλήρη εξόφληση του χρέους σας προς την Ε.ΥΔ.Α.Π .

Τέλος, ο Σύλλογος μας, - εκ μέρους της πλειοψηφίας των κατοίκων του Ντραφίου -, πιστεύει ότι κατά την σύγκλιση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008, θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή διαβούλευση & ανταλλαγή απόψεων της Κοινότητας με τους Συλλόγους του Πικερμίου και τους κατοίκους Ντραφίου, Διώνης και Αγίου Σπυρίδωνα, με εποικοδομητικές προσεγγίσεις αλλά και χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις, ώστε να διαμορφωθεί από όλους τους Κοινοτικούς Συμβούλους, ένας πληρέστερος Κανονισμός, που θα σέβεται το περιβάλλον και θα μεριμνά για την αναβάθμιση του, αλλά και παράλληλα, να διαμορφωθεί μία καλύτερη, ηπιότερη δικαιότερη & λογικότερη ανακοστολόγηση των καταναλώσεων νερού.

Για τον σκοπό αυτό, είμαστε στη διάθεση της Κοινότητας για να εκφράσωμε την άποψη μας και να βοηθήσωμε στην καλύτερη αντιμετώπιση της καταστάσεως.

Εν αναμονή των ειδήσεών σας, διατελούμε μετά τιμής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Θεόφιλος Γκολφινόπουλος
Φίλιππος Αναστασίου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ