Προς
Ντράφι 3 Ιουλίου 2009
Οικοδομικό Συν/σμό “ο ΠΑΝ”

Ζήνωνος 4α

10431 Αθήνα

Κυρία Πρόεδρε
και Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι λάβαμε την επιστολή σας με ημερομηνία 12-6-2009 σχετικά με το Rock Festival που οργάνωσε ο σύλλογος μας, στον χώρο του μπάσκετ, για τη νεολαία του Ντραφίου. Κατ΄αρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε επειδή μας παραδώσατε, έστω και καθυστερημένα, το κλειδί του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά παράλληλα να σας εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για τις παρατηρήσεις που αναγράφετε και την κοινοποίηση τους στην αστυνομία και την πυροσβεστική.

Η αναγραφή αυτών κατά κάποιο τρόπο αποδίδει ανευθυνότητα, έλλειψη οργανωτικής ικανότητας και συνέπειας στις υποχρεώσεις μας. Οι αρχές με τις οποίες λειτουργεί ο σύλλογος μας αποτελούν κανόνες και αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ζωής των Ντραφιωτών και την αναβάθμιση της κοινωνικής συνοχής του οικισμού μας.

Σε ότι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, την αστυνομική κάλυψη, την πυροσβεστική προστασία κλπ σας γνωρίζουμε ότι υπήρξε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές πολύ ενωρίτερα της επιστολής σας και είχαν ρυθμισθεί όλες οι λεπτομέρειες. Για τον λόγο αυτό η κοινοποίηση της επιστολής σας προς την αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία μας στεναχώρησε καθόσον έμμεσα θεωρήσατε ότι δεν τα είχαμε σκεφθεί και υπήρξε «ανευθυνότητα» σχετικά με την σωστή οργάνωση και τη λήψη μέτρων προστασίας. Εκτός από την παρουσία αστυνομικών και πυροσβεστικού κλιμακίου είχαμε τοποθετήσει σε κατάλληλα σημεία πυροσβεστήρες, σωλήνες νερού, αντιανεμικό δίκτυο στην εξέδρα, καθώς και διάσπαρτα δοχεία με νερό για το σβήσιμο των τσιγάρων. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι υπήρξε έγκαιρη και πλήρης οργάνωση της εκδήλωσης.

Επί πλέον με την αναφορά σας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μας δημιουργείτε την εντύπωση ότι προσπαθείτε να εμπλέξετε τον σύλλογο μας στο θέμα αυτό για το οποίο δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα καθόσον αφορά την Κοινότητα και όχι τον σύλλογο. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μην προσπαθήσετε στο μέλλον να εμπλέξετε τον σύλλογο στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για το οποίο ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψη του, όπως και κάθε θεσμική αρχή, διότι ο σύλλογος, μας δεν εμπλέκεται με σκοπούς εκτός του καταστατικού του.

Επί πλέον παρακαλούμε να μην ξαναδημιουργηθούν συνθήκες που αφήνουν το ενδεχόμενο να εκτεθεί ο σύλλογος μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τις οποίες υπήρξε άψογη συνεργασία. Επίσης να μην ξαναδιατυπωθούν παρατηρήσεις οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση ότι το ΔΣ δεν έχει υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα και συνέπεια και πρέπει κάποιος να μας επισημάνει τί πρέπει να κάνουμε. Τέλος θα περιμέναμε από το ΔΣ του συνεταιρισμού να είναι αρωγός σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο σύλλογος.

Το ΔΣ του συλλόγου χαρακτηρίζεται από τις αρχές που επιβάλλονται για να πετύχει τους σκοπούς του, που αφορούν στο καλό των Ντραφιωτών και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Παύλος Παπαδόπουλος
Γεωργία Αντωνέλου
Πρόεδρος ΔΣ
Γενικός Γραμματέας ΔΣ