ΟΧΙ στα ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ, ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βοηθήστε, ΟΛΟΙ μαζί,

Καταπολεμήστε την ΑΝΕΡΓΙΑ

Στηρίξτε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ εγχώρια

ΠΑΡΑΓΩΓΗ!!